Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 4.1

4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa

Zakończony 20.05.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nieokreślony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca dla Programu Polska Cyfrowa)

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SL2014-PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Instytucja Zarządzająca POPC
  • Instytucja Pośrednicząca POPC
  • Ministerstwo Cyfryzacji (jako Instytucja wspierająca wdrażanie POPC)
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej (jako Instytucja o charakterze specjalistycznym)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Poddziałanie 4.1.1

  • Finansowanie wynagrodzeń, zakup sprzętu, oprogramowania oraz innych elementów wyposażenia stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie lub wspierających wdrażanie POPC;
  • Finansowanie kosztów organizacyjnych (np. organizacji spotkań, konferencji, komitetów monitorujących);
  • Wsparcie procesów realizacji oraz wsparcie eksperckie i prawne na potrzeby wdrażania PO;
  • Tworzenie, eksploatacja oraz ewentualna budowa systemu informatycznego;
  • Działania o charakterze koordynacyjnym oraz w zakresie zwalczania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz korupcji.

Poddziałanie 4.1.2

Finansowanie ewaluacji specyficznych dla POPC.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Kryteria wyboru projektów (PDF 227 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

84,63%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Nie wskazano.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (ZIP 883 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (PDF 214 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować pod nr tel. 22 273 75 10.