Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 4.2

4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji, Polska Cyfrowa

Zakończony 30.06.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nieokreślony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca dla Programu Polska Cyfrowa)

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SL2014-PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Instytucja Zarządzająca POPC
  • Instytucja Pośrednicząca POPC

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania informacyjne oraz szkolenia informacyjne odpowiadające potrzebom beneficjentów i potencjalnych beneficjentów związanym z aplikowaniem o środki w ramach Programu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

84,63% 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Nie wskazano.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować pod nr tel. 22 273 75 10.