Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja "Przeciwdziałanie nieprawidłowościom, w tym nadużyciom finansowym w Programie Polska Cyfrowa"

Informacje o konferencji

Konferencja organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wpisuje się w tematykę przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Programach Operacyjnych 2014-2020.

Instytucje realizujące te Programy muszą mieć świadomość zagrożeń, jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów. Komisja Europejska oczekuje odpowiedniej wiedzy zarówno od urzędników, jak i beneficjentów w zakresie zapobiegania tym zdarzeniom, które mogą pojawić się w toku wykonywania codziennych obowiązków.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się reprezentanci:

  • ministerstw i innych instytucji publicznych (m.in. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytucji Audytowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego itp.),
  • beneficjentów,
  • krajowych organizacji partnerów społecznych i gospodarczych,
  • strony samorządowej.

Data i miejsce konferencji

Konferencja odbyła się 11 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4), w sali im. G. Gęsickiej (sala dostępna dla osób z niepełnosprawnościami) - wejście bezpośrednie od strony parkingu.

Mapa dojazdu

Do budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju można wejść od strony parkingu przy ulicy Wspólnej. Zaznaczony na mapie parking jest dostępny dla samochodów jedynie z przepustkami. 

Mapa dojścia do budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Dla kogo

Spotkanie skierowane było do urzędników zaangażowanych we wdrażanie Programu Polska Cyfrowa oraz do obecnych i potencjalnych beneficjentów Programu.

Program konferencji

GodzinaPunkt programuInstytucja
8.45 - 9.15 Rejestracja  
9.15 - 9.20 Otwarcie konferencji Aleksandra Kwiatkowska - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Rozwoju Cyfrowego
9.20 - 10.00 Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w POPC Dariusz Staciwa – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Rozwoju Cyfrowego
10.00 - 10.40 Prawidłowe wdrażanie projektu przez beneficjenta. Jak ustrzec się błędów/nieprawidłowości w realizacji projektów? Wojciech Szajnar – Centrum Projektów Polska Cyfrowa
10.40 - 11.00 Przerwa kawowa  
11.00 - 11.40 Baza konkurencyjności a kwalifikowalność wydatków Ewa Świątkowska – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy UE
11.40 - 12.20 Sygnaliści jako element polityki przeciwdziałania nadużyciom Grzegorz Makowski/Marcin Waszak – Fundacja Batorego
12.20 - 13.10 Obiad  
13.10 - 13.50 Dobór próby przez Instytucję Audytową do kontroli projektów. Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzane przez IA w ramach prowadzonych czynności audytowych Sławomir Bruliński/Jacek Brzyski – Ministerstwo Finansów
13.50 - 14.30 Nieprawidłowości występujące przy realizacji projektów IT finansowych ze środków unijnych Marcin Molski – Centralne Biuro Antykorupcyjne
14.30 - 14.40 Przerwa kawowa  
14.40 - 15.50 Nieprawidłowości występujące przy realizacji projektów IT finansowych ze środków unijnych Marcin Molski – Centralne Biuro Antykorupcyjne
15.50 Pytania oraz podsumowanie konferencji   

 

Organizator spotkania

Instytucja Zarządzająca Programem Polska Cyfrowa
Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Materiały z konferncji do pobrania:

Baza konkurencyjności a kwalifikowalność wydatków (PDF 461 KB)

Dobór próby do badania (PDF 296 KB)

Prawidłowe wdrażanie projektu przez beneficjenta (PDF 245 KB)

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w programie Polska Cyfrowa (PDF 608 KB)

Sygnaliści elementem polityki przeciwdziałania nadużyciom  (PDF 459 KB)