Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkania informacyjne w województwie pomorskim „Zasady promocji i oznakowania w projektach realizowanych przy wsparciu z Funduszy Europejskich”

Informacje o spotkaniach

Celem spotkań jest przedstawienie zasad promocji i oznakowania w projektach realizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich. Spotkania organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach odbędą się:

  • 26 października 2018 r., w godz. 12:00–14.30, Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64,77-310 Debrzno;
  • 29 października 2018  r., w godz. 12:00–14:30, siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, Chojnice ul. Wysoka 3 pok. nr 16a /budynek Wszechnicy Chojnickiej.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach.

Dla kogo

Dla beneficjentów regionalnych i krajowych programów zainteresowanych poznaniem zasad promocji i oznakowania w projektach realizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich. 

Program spotkania

Na spotkaniu omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • wytyczne dotyczące informacji i promocji dla beneficjentów regionalnych i krajowych programów;
  • zasady oznakowania i promocji projektów obowiązujące dla umów o dofinansowanie projektów podpisanych do 31 grudnia 2017 r.;
  • zasady oznakowania i promocji projektów obowiązujące dla umów o dofinansowanie projektów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.;

Organizator spotkań

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach
ul. Wysoka 3/16
89-600 Chojnice
tel. (52) 334 48 47
e-mail chojnice.pife@pomorskie.eu