Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Kaliszu o Funduszach Europejskich na podniesienie kompetencji cyfrowych

Informacje o spotkaniu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu wraz z Fundacją Promocji Gmin Polskich, operatorem projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”, zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne. Spotkanie dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania i przygotowania wniosku w programie grantowym skierowanym do gmin województwa wielkopolskiego.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o powierzenie grantu są gminy – niezależnie od wielkości, mogące występować samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. W projekcie przewidziana jest możliwość uzyskania grantów w wysokości do 150 tys. zł, 100% dofinansowana, nie jest wymagany wkład własny. Program realizowany jest w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Więcej informacji o programie na stronie (zakładka PO PC 3.1).

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 28 stycznia 2019 r. od 11:30 do 13:30 w sali Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu przy ul. Zacisze 2. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerami: 62 595 69 47, 62 766 40 22.

Wykładowcy: specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kaliszu oraz przedstawiciele Fundacji Promocji Gmin Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli gmin, jednostek podległych (np. szkół, bibliotek, domów kultury) oraz organizacji pozarządowych.

Program spotkania

  • 11:20 - 11:30 Rejestracja uczestników. Wprowadzenie do spotkania;
  • 11:30 - 11:45 Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 oraz działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • 11:45 - 12:15 Przedstawienie Fundacji Promocji Gmin Polskich i założeń konkursowych projektu;
  • 12:15 - 12:30 Przerwa kawowa;
  • 12:30 - 13:30 Praca z wnioskami.

 

Organizatorzy spotkania

Fundacja Promocji Gmin Polskich

ul. Jaworzyńska 7, 00-001 Warszawa
tel. 22 697 52 99
e-mail fpgp@fpgp.eu

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszuprzy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul. Zacisze 2, 62-800 Kalisz
tel. 62 595 69 47
e-mail kalisz.fe@wielkopolskie.pl