Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Cyfryzacja szkół

27 października 2017 r. Sejm przyjął projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Będzie to publiczna sieć telekomunikacyjna, dzięki której szkoły podstawowe i ponadpodstawowe otrzymają bezpłatny dostęp do szybkiego internetu wraz z usługami bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz usługami ułatwiającymi dostęp do technologii cyfrowych.

Pierwsze szkoły skorzystają z tej inicjatywy już we wrześniu 2018 r. Do 2020 roku planowane jest podłączenie do sieci szkół w 19,5 tys. lokalizacji.

Kompleksowa inwentaryzacja stanu dostępu do internetu w jednostkach oświatowych wskazała, że jedynie ok. 23 proc. z nich znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Jednocześnie, ponad 40 proc. jednostek oświatowych korzysta z usług dostępu do internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s. Oznacza to, że większość jednostek oświatowych w Polsce jest wykluczona cyfrowo. Brak powszechnego dostępu do szybkiego internetu w szkołach stanowi zaś przeszkodę w budowie potencjału intelektualnego społeczeństwa oraz utrzymywania skutecznej przewagi konkurencyjnej gospodarki.

Wprowadzenie OSE przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz rozwoju kompetencji i umiejętności cyfrowych (w tym upowszechniania nauki programowania).