Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

E-usługi publiczne na szybkiej ścieżce. Wsparcie kompetencji cyfrowych nauczycieli

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa (POPC), któremu przewodniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży, podjęto m.in. decyzję o wprowadzeniu uproszczonej procedury oceny projektów udostępniających e-usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorców.*

Uproszczona procedura dedykowana jest projektom w działaniu 2.1 POPC o wartości do 5 mln złotych, których okres realizacji nie przekroczy 24 miesięcy. Procedura ta będzie funkcjonowała równolegle do kryteriów obecnie stosowanych w konkursach dla przedsięwzięć o większej skali.

Komitet przyjął również zmiany do kryteriów wyboru projektów w trybie pozakonkursowym w działaniach 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych i 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej. Przyjęto też kryteria wyboru projektów grantowych w działaniu 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Zgoda Komitetu umożliwi podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli różnych przedmiotów oraz stopnia korzystania przez nich z e-usług publicznych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych. Realizacja tych projektów zwiększy wykorzystanie e-podręczników i przyczyni się do wdrożenia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Uczestnicy KM POPC

"Wartość umów w POPC wynosi 5,4 mld zł środków UE, co stanowi aktualnie 60% alokacji POPC. Od marca 2018 r. certyfikacja środków do Komisji Europejskiej (KE) wzrosła z 980 mln zł do 1,02 mld zł środków UE, co znaczy, że jesteśmy blisko osiągnięcia wyznaczonego przez KE celu na 2018 r." - poinformował wiceminister. Aktualnie poziom wykonania tego celu dla POPC to 89%.

Na szczególną uwagę zasługuje oś I POPC czyli dostęp do szybkiego internetu. 

"Zakończony właśnie trzeci konkurs w działaniu 1.1 Programu Polska Cyfrowa to ostatni etap wypełniania białych plam na internetowej mapie Polski" - poinformował podsekretarz stanu Paweł Chorąży.

Komitet przyjął również „Sprawozdanie za 2017 rok z wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

*Zmiany w kryteriach wyboru projektów:

dla trybu konkursowego w działaniach:

  • 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”;
  • 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”;

dla trybu pozakonkursowego w działaniach:

  • 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”;
  • 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.