Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Biuletyn "Fundusze Europejskie w Polsce", nr 42

Znaczną część powierzchni kwartalnika poświęcamy integracji społecznej, spółdzielniom socjalnym oraz usługom na jakie mogą liczyć osoby niesamodzielne. I to zarówno najmłodsi jak i nestorzy naszych rodzin.

Na łamach biuletynu zachęcamy też do powrotów polskich naukowców, którym w badaniach pomaga Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Pokazujemy jak nowoczesne projekty internetowe wyrównują szanse osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Prezentujemy też ofertę platform startowych, głownie w kontekście rozwoju zawodowego osób młodych.

Przeczytacie Państwo o małych przedsięwzięciach, które integrują mieszkańców pogranicza Polski oraz o ciekawych projektach „zielonych miast”, które dają mieszkańcom miejsce nie tylko do intensywnej pracy, ale też do zasłużonego odpoczynku.

W numerze zachęcamy też do udziału w szkoleniach dla przedsiębiorców. Zainaugurowaliśmy je jeszcze w ubiegłym roku, ale w tym planujemy kolejne spotkania dla firm w całej Polsce.

Zapraszamy do lektury! Elektroniczną wersję Biuletynu znajdziesz na stronie Publikacje.