Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Kolejne konkursy w Programie Polska Cyfrowa

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa (POPC) podjęto decyzje, które umożliwiają uruchomienie w najbliższych miesiącach kolejnych naborów projektów w POPC. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

VIII posiedzenie KM POPC, W. Buk, M. Zagórski, P. Chorąży, R. Sukiennik

W posiedzeniu Komitetu uczestniczył również wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski, który przedstawił strategiczne założenia konkursu w działaniu 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

"Wartość środków przeznaczonych na ogłoszone dotychczas w Programie Polska Cyfrowa nabory to 7,6 mld zł środków UE, czyli 86 proc. alokacji Programu" - poinformował Minister Chorąży. 

Dodał, że w ramach rozstrzygniętych dotychczas konkursów podpisano 153 umowy o dofinansowanie projektów o wartości 4,2 mld zł dofinansowania ze środków UE, co stanowi blisko połowę alokacji Programu.

"Wdrażanie Programu widocznie przyspieszyło. Przyczyniło się do tego m.in. podpisanie umów o dofinansowanie z beneficjentami drugiego konkursu w działaniu 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" - podkreślił minister.

Chorąży podkreślił przy tym, że obecnie kluczowym etapem jest rozliczanie projektów i certyfikacja środków do Komisji Europejskiej (KE). Podczas posiedzenia przyjęto Sprawozdanie z realizacji POPC w 2016 roku, jak również kryteria w działaniu 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przyjęto również zmiany kryteriów w działaniach:

  • Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (2.1),
  • Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (2.2 – tryb konkursowy i tryb pozakonkursowy),
  • Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego (2.3).

VIII KM POPC, uczestnicy