Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Likwidujemy białe plamy w dostępie do szerokopasmowego Internetu

Ponad 1 mln gospodarstw domowych z dostępem do Internetu, ponad 10 tys. placówek oświatowych podłączonych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – to spodziewane efekty rozstrzygniętego naboru z Programu Polska Cyfrowa. W konferencji prasowej podsumowującej bezprecedensowy w historii wdrażania funduszy unijnych konkurs uczestniczył wicepremier M. Morawiecki, minister cyfryzacji A. Streżyńska oraz dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wanda Buk.

Wicepremier M. Morawiecki podczas konferencji w Ministerstwie Cyfryzacji

"Cyfryzacja stanowi horyzontalną podstawę rozwoju większości filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzięki środkom z Programu Polska Cyfrowa likwidujemy białe plamy na mapie Polski w dostępie do szerokopasmowego internetu"– mówił wicepremier Mateusz Morawiecki.
"Możemy przegonić Zachód pod względem infostrad i włączyć się w czwartą rewolucję przemysłową. To impuls cywilizacyjny i rozwojowy " – dodał wicepremier.

Program Polska Cyfrowa

Głównym źródłem finansowania projektów w tym obszarze jest Program Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (POPC), w którym ponad 1 mld euro środków UE przeznaczony zostanie na budowę sieci szerokopasmowych. Efektem działań w tym zakresie będzie zapewnienie dla każdego mieszkańca Polski możliwości dostępu do szybkiego internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz dostępu wszystkich szkół publicznych do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Dystrybucja środków UE na rozwój sieci szerokopasmowych dokonywana była dotychczas w ramach 2 konkursów, w formie dotacji, które przeznaczono na pokrycie tzw. białych plam NGA, czyli obszarów, na których nie ma infrastruktury dostępu do internetu o przepustowości min. 30 Mb/s i na których taka infrastruktura nie powstanie w najbliższym czasie.  Pierwszy konkurs z alokacją 600 mln zł, skierowano głównie do MŚP.

Likwidujemy białe plamy

Alokacja na drugi konkurs w Programie Polska Cyfrowa, który trwał od 31.10.2016 r. do 17.02.2017 r., wyniosła 3 mld zł. Tym samym był to największy z dotychczas przeprowadzonych naborów w obszarze dofinansowania ze środków UE infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wicepremier M. Morawiecki podczas konferencji w Ministerstwie CyfryzacjiZdjęcia: B. Kosiński/MR

Do dofinansowania wybrano projekty na 58 obszarach konkursowych, co stanowi ponad 73% wszystkich udostępnionych obszarów. Z beneficjentami zostanie dzisiaj podpisana umowa.

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi ponad 2 mld zł, co stanowi blisko 70% alokacji dostępnej dla drugiego konkursu.

1,3 mln gospodarstw domowych zostanie objętych szerokopasmowym dostępem do sieci na 58 zwycięskich obszarach. Dodatkowo, ponad 10 tys. placówek oświatowych zostanie podłączonych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

W 2017 r. zostanie przeprowadzony kolejny konkurs w Programie Polska Cyfrowa na wybór projektów na obszarach nieobjętych wsparciem w dotychczasowych naborach.

Instrumenty finansowe

Poza dotacjami na budowę infrastruktury internetu szerokopasmowego, w ramach POPC uruchomione zostanie również wsparcie w tym zakresie w formie instrumentów finansowych (IF) o wartości 1 mld zł. Decyzja o uruchomieniu IF stanowi odpowiedź na sygnalizowane przez przede wszystkim MŚP telekomunikacyjnych trudności w dostępie do kredytowania inwestycji na rynku komercyjnym.

Wsparcie w formie IF umożliwi zwiększenie zakresu pomoc POPC o projekty realizowane na obszarach szarych i czarnych NGA (tzn. takich, na których istnieje już infrastruktura internetu 30 Mb/s), jak również zwiększy się możliwy do sfinansowania katalog ponoszonych przez beneficjentów kosztów.

Planujemy, że pierwsze pożyczki na realizację inwestycji zostaną udostępnione przedsiębiorcom telekomunikacyjnych na przełomie III/IV kwartału br.