Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Można zgłaszać projekty z pomocy technicznej Programu Polska Cyfrowa

Zgłoszenie projektów

Instytucja Zarządzająca Programem Polska Cyfrowa (POPC) informuje beneficjentów pomocy technicznej POPC, że można zgłaszać projekty pozakonkursowe, planowane do realizacji w 2018 roku, w priorytecie IV- Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Aby prawidłowo zidentyfikować projekty należy przekazać wypełnioną tabelę w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2017 roku na adres: agnieszka.sosin@mr.gov.pl

Identyfikacja projektów

W oparciu o informacje przekazane przez beneficjentów, Instytucja Zarządzająca POPC dokona identyfikacji projektów pozakonkursowych i sporządzi ich wykaz, który zostanie zamieszczony na stronie poprzez aktualizację Załącznika nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu (SZOOP).

Wybór projektów do dofinansowania

Po opublikowaniu SZOOP zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie wraz z podaniem terminu składania wniosków o dofinansowanie. Należy zaznaczyć, że identyfikacja projektu jest warunkiem udzielenia projektowi dofinansowania.

Tabela dotycząca informacji na temat planowanych do realizacji projektów w ramach pomocy technicznej POPC 2014-2020. (DOC 33 KB)