Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podpisanie umów w działaniu 1.1 Programu Polska Cyfrowa

22 czerwca 2017 roku odbędzie się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z beneficjentami drugiego konkursu w działaniu 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Programu Polska Cyfrowa (POPC).

Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego konkursu, na 79 obszarach konkursowych obejmujących obszar całego kraju, wynosiła ponad 3 miliardy złotych.

Spośród 144 wniosków o dofinansowanie, złożonych na 67 obszarów konkursowych, wyłoniono do dofinansowania projekty, które będą realizowane w 58 obszarach na kwotę dofinansowania ponad 2 mld złotych.

Zadeklarowana liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci wynosi ponad 1,3 mln, zaś liczba placówek oświatowych z dostępem do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s ponad 10 tys.

Mapa obszarów konkursowych

Mapa obszarów konkursowych Programu Polska Cyfrowa z wyszczególnieniem obszarów dofinansowanych; obszarów, na które nie złożono wniosku oraz obszarów, na które beneficjenci nie otrzymał dofinansowania ze względu na wynik oceny.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania (PDF 60 KB)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Instytucji Pośredniczącej POPC, odpowiedzialnej za ogłoszenie konkursów i nabór wniosków.