Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podsumowanie II naboru w działaniu 1.1 Programu Polska Cyfrowa

Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego konkursu w działaniu 1.1, na 79 obszarach konkursowych obejmujących obszar całego kraju, wynosiła ponad 3 miliardy złotych.

Ostatecznie, spośród 144 wniosków o dofinansowanie, złożonych na 67 obszarów konkursowych, wyłoniono do dofinansowania projekty, które będą realizowane w ramach 52 z ww. obszarów na kwotę dofinansowania prawie 2 mld złotych.

Zadeklarowana liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci wynosi prawie 1,2 mln, zaś liczba placówek oświatowych blisko 10 tysięcy.

Aktualne zestawienie ocen obszarów oraz lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach II naboru dla działania 1.1 Programu Polska Cyfrowa (POPC) znajdują się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Instytucji Pośredniczącej POPC, odpowiedzialnej za ogłoszenie konkursów i nabór wniosków.