Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 8 grudnia 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 56 668 inwestycji o łącznej wartości 438,2 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 8 grudnia 2019 roku złożono 124 116 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 719,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 441,7 mld zł, tj. 132,9 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 8 grudnia 2019 roku podpisano z beneficjentami 56 668 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 438,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 266,2 mld zł, czyli 80,1 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 174,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 118,2 mld zł, co stanowi 35,6 procent alokacji.