Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska Cyfrowa: wszystkie założone cele na 2018 rok osiągnięte

Pełen sukces – tak można opisać realizację programu Polska Cyfrowa (POPC). Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego podsumowano dotychczasowe efekty oraz zaprezentowano bieżące działania. Obradom przewodniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

-Spełniliśmy założenia ram wykonania programu i możemy mówić o sukcesie. Wszystkie wskaźniki finansowe i rzeczowe zostały zrealizowane powyżej 100% celu – mówiła Jarosińska-Jedynak.

Na chwilę obecną procent wykorzystanych środków dostępnych w Programie jest na poziomie 90% i jest najwyższy spośród wszystkich programów perspektywy 2014-2020. Od ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego w październiku 2018 roku poziom rozliczonych środków finansowych z KE wzrósł z 14% do aktualnych 25% dostępnych środków. Tym samym spełniony został cel Rady Ministrów ustalony na 2018 rok na poziomie 22% przyznanych środków. Osiągnięto również cel zasady n+3 zarówno na 2018, jak i na 2019 rok.

Ponadto członkowie Komitetu zatwierdzili sprawozdanie z wdrażania POPC za 2018 rok. Do 28 czerwca zostanie ono przekazane do Komisji Europejskiej, co daje zielone światło do przyznania środków z rezerwy wykonania.

Obecnie prowadzone są prace grup roboczych, które przygotowują ramy programów operacyjnych na lata 2021-2027. W zakresie udoskonalania sieci połączeń cyfrowych i wsparcia komplementarnych z tym projektów cyfrowych odpowiada grupa robocza dedykowana trzeciemu celowi polityki „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych.”