Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie roczne z Komisją Europejską

3 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (MIiR) odbyło się roczne spotkanie z Komisją Europejską (KE) dotyczące wdrażania Programu Polska Cyfrowa. W spotkaniu uczestniczyli: Wiceminister Cyfryzacji, Wanda Buk, Wolfgang Munch, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej, przedstawiciele: Komisji Europejskiej, Ministerstwa Cyfryzacji (MC), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) – Instytucji Pośredniczącej oraz MIiR.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania rocznego z Komisja Europejską

Przedstawiciele Komisji Europejskiej potwierdzili osiągnięcie celów założonych na 2018 rok w ramach wykonania oraz przekroczenie poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3. Podkreślili, że Polska jest stawiana jako przykład dla innych krajów członkowskich w realizacji projektów sieci szerokopasmowych. Pogratulowali również zajęcia I miejsca w organizowanym przez Komisję Europejską konkursie European Broadband Awards (EBA) w kategorii Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych.

Podczas spotkania Rafał Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego, przedstawił stan wdrażania Programu Polska Cyfrowa. Poinformował, że łącznie zakontraktowano już 82% alokacji. Certyfikacja środków do Komisji Europejskiej przekroczyła natomiast poziom 20% alokacji. Omówił również realizację projektów pozakonkursowych oraz planowanych do zakończenia w bieżącym roku. Przedstawiciele BGK zaprezentowali szczegółowy postęp w realizacji Instrumentów Finansowych osi 1.