Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Sprawdź aktualne konkursy na unijne dofinansowanie

Dotacje dla MŚP

Od czerwca 2017 r. czeka na Ciebie 60 konkursów w programach regionalnych i 9 nowych konkursów w obszarach wspieranych z ogólnopolskich programów. Na unijne środki mogą liczyć m.in. mikro, mali i średni przedsiębiorcy z całej Polski, w tym prowadzący działalność na terenie Polski Wschodniej. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotacje na inwestycje w badania przemysłowe i prace rozwojowe, czy zakup usług polegających na opracowaniu nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi, technologii. Firmy z województw Polski Wschodniej mogą liczyć dodatkowo na dofinansowanie stworzenia innowacyjnych produktów w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Dla tych, którzy już opracowali swoją strategię wzorniczą, będzie szansa na pozyskanie unijnej dotacji na wdrożenie tej strategii (Etap II).

Wsparcie dla ośrodków pomocy społecznej i instytucji szkoleniowych

Otworzy się również unijna oferta dla ośrodków pomocy społecznej na projekty, które usprawniają działalność organizacyjną tych ośrodków. Instytucje szkoleniowe będą mogły sięgnąć po dofinansowanie na szkolenia pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zawodzie pracownika socjalnego.

Rozwój klastrów i ochrona własności intelektualnej

Na unijne środki mogą liczyć również koordynatorzy tzw. Krajowych Klastrów Kluczowych. Konkurs adresowany dla tej grupy daje możliwość pozyskania dofinansowania na usługi, które wspierają wprowadzenie oferty klastra lub/i jego członków na rynki zagraniczne. Szczególny nacisk kładziony jest na wybór projektów, które dotyczą produktów zaawansowanych technologicznie. Wsparcie klastrów w tym obszarze pozwoli na transfer wiedzy, doświadczenia i produktów między rynkiem polskim a rynkami zagranicznymi.

Przedsiębiorstwa nadal mogą uzyskać dofinansowanie w zakresie ochrony własności przemysłowej. Firma może sfinansować wstępne orzeczenie o zdolności patentowej wynalazku czy zdolności ochronnej wzoru użytkowego. Przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o dotacje na szkolenia i doradztwo w zarządzaniu strategicznym.

Konkursy dla samorządów i uczelni

Dla samorządów w czerwcu otwarte są jeszcze nabory na inwestycje usuwające zanieczyszczenia z terenów miejskich oraz przywracające im wartości użytkowe i przyrodnicze. Można również uzyskać wsparcie na inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek oświatowych, edukację, projekty dotyczące działalności kulturowej, efektywności energetycznej i przygotowania terenów pod inwestycje.

Z kolei szkoły wyższe mają ostatnią szansę na złożenie projektów rozwijających kadry z sektora usług dla biznesu, kadry dla przemysłu motoryzacyjnego, a także na projekty poprawiające jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

To tylko przykłady wybranych konkursów…

Więcej szczegółów

Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach w ogólnopolskich programach znajdziesz w poniższym zestawieniu (XLSX 26 KB).

Informacje o konkursach dotyczących regionalnych programów dostępne są w poniższym zestawieniu (XLS 211 KB).

Informacje o konkursach w ramach współpracy transgranicznej dostępne są w poniższym zestawieniu (XLSX 15 KB).

Znajdź konkurs dla siebie

Jeśli jesteś zainteresowany konkretnym konkursem i chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje na jego temat, skontaktuj się osobiście, telefonicznie lub emailowo z właściwą instytucją organizującą konkurs lub Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci informacji na jego temat lub innych interesujących Cię form wsparcia.  

Już wkrótce aktualne informacje o naborach unijnych dla przedsiębiorców!

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych! Zapraszamy do śledzenia strony.