Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa

22 października 2018 r. w Łodzi odbyło się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa (KM POPC) a 23 października wizyty studyjne w Różycy i Skierniewicach. W posiedzeniu uczestniczyła wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd – szef działu polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, członkowie oraz obserwatorzy Komitetu. Rafał Sukiennik, dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego prowadził obrady Komitetu oraz przedstawił najistotniejsze fakty związane z postępem Programu.

Od lewej Wanda Buk – podsekretarz stanu Ministerstwa Cyfryzacji, Christopher Todd – dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej European Commission, Rafał Sukiennik – dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego MIiR

W ostatnich miesiącach nastąpiło istotne przyspieszenie we wdrażaniu Programu. Zostało już zagospodarowanych 83 proc. funduszy dostępnych w Programie. Podpisano umowy o dofinansowanie dla 373 projektów o wartości 11,4 mld złotych, w tym 7,7 mld zł ze środków UE. POPC przekroczył już wymagany zgodnie z zasadą n+3 poziom certyfikacji i osiągnięto 111% celu. We wszystkich osiach osiągnięto z nadwyżką cele rzeczowe Ram Wykonania zaplanowane na koniec 2018 r. W przypadku wskaźników finansowych wydatki są systematycznie rozliczane i również zostaną zrealizowane w terminie.

"Jesteśmy w połowie perspektywy finansowej 2014-2020, a w ramach osi 1, na terenie całego kraju, objęliśmy zasięgiem 3 razy więcej gospodarstw domowych niż zakładaliśmy. Podpisaliśmy również 3 umowy na dofinansowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) na 456 mln zł (środki UE). Dzięki tym umowom pierwsze szkoły otrzymały możliwość korzystania z szybkiego internetu już w 2018 roku. Do 2020 roku usługa obejmie wszystkie placówki oświatowe" -podsumowała wiceminister Buk.

Członkowie, obserwatorzy Komitetu oraz goście z Komisji Europejskiej odwiedzili szkołę podstawową im. Juliana Tuwima w Różycy podłączoną do szybkiego internetu w ramach działania 1.1. W tej szkole dzieci uczą się programowania dzięki wsparciu z działania 3.2. Przedstawiciele KM uczestniczyli w zajęciach programowania, co było niezwykłym przeżyciem dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej.

Wyjazd Studyjny w ramach Komitetu Monitorującego POPC. Zdjęcie przedstawia zajęcia z programowania dla dzieci klas trzecich w Szkole Podstawowej w Różycy z udziałem członków KM POPC

Wyjazd Studyjny w ramach Komitetu Monitorującego POPC. Zdjęcie przedstawia zajęcia z programowania dla dzieci klas trzecich w Szkole Podstawowej w Różycy z udziałem członków KM POPC

Podczas posiedzenia Komitetu Christopher Todd zaprezentował propozycję Komisji Europejskiej w zakresie przepisów prawnych dla polityki spójności w okresie 2021-2027. Podkreślił, że istotne jest aby efekty programów były na bieżąco przekazywane opinii publicznej.

Wiceminister Cieszyński zaprezentował pierwsze efekty projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2, w tym działanie pierwszej wdrożonej usługi e-recepta.

"Zakończyliśmy już pilotaż e-recepty – wystawiono ponad 50 000 e-recept, tj. ponad 5 razy więcej, niż zaplanowaliśmy" - powiedział Wiceminister Cieszyński.

Wybrani przedstawiciele mogli zobaczyli jak przebiega proces wystawiania e-recepty oraz jej realizacja w aptece. Odwiedzili Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej oraz aptekę w Skierniewicach.

Członkowie dowiedzieli się również jakie problemy społeczno-gospodarcze rozwiązano dzięki projektowi „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności”.

Podczas spotkania Komitet Monitorujący podjął uchwały w sprawie zmian:

  • Regulaminu Komitetu,
  • kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych),
  • metodyki i kryteriów wyboru projektów dla działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.