Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zakończenie naboru wniosków w działaniu 1.1 Programu Polska Cyfrowa

17 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w konkursie ogłoszonym 30 września 2016 r. w działaniu 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Programu Polska Cyfrowa.

Wnioskodawcy złożyli 144 wnioski o dofinansowanie na 67 obszary konkursowe (85% obszarów z 79). Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów na obszarach objętych wnioskami wynosi ponad 2,6 mld zł. Na ww. terenie 67 obszarów znajduje się 8 149 punktów adresowych placówek oświatowych objętych obowiązkiem zapewnienia dostępu do szybkiego internetu (czyli 42% punktów adresowych placówek oświatowych w Polsce). 82% wnioskodawców to mali i średni przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące zakończonego naboru

Instytucją odpowiedzialną za ogłoszenie konkursów i nabór wniosków jest Instytucja Pośrednicząca POPC - Centrum Projektów Polska Cyfrowa