Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zmiany w Programie Polska Cyfrowa

15 lutego 2017 roku Komisja Europejska zaakceptowała nową wersję Programu Polska Cyfrowa.

Zmiany w Programie związane są z wykorzystaniem instrumentów finansowych (IF) w ramach I priorytetu POPC Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Dystrybucja środków UE na rozwój sieci szerokopasmowych w ramach POPC dokonywana była dotychczas w formie dotacji. Wprowadzenie IF zapewni bardziej elastyczny mechanizm wsparcia tego typu projektów, jak również zwiększy dostęp małych i średnich przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej do różnych źródeł i form finansowania inwestycji.

Kolejną istotną zmianą w Programie jest wprowadzenie trybu pozakonkursowego w II priorytecie POPC E-administracja i otwarty rząd. Trybem pozakonkursowym będą objęte działania tworzące Architekturę Informacyjną Państwa.

Zmiany w Programie umożliwią również wsparcie z POPC II etapu projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). Celem projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia. Platforma ta umożliwi gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. W ramach projektu uruchomione będzie 8 systemów informatycznych, które usprawnią planowanie i realizację świadczeń zdrowotnych, monitorowanie i sprawozdawczość oraz publikowanie informacji w obszarze zdrowia. Projekt P1 umożliwi elektroniczne wystawianie recept i skierowań. Z dowolnego miejsca w kraju lekarz, mając dostęp do historii choroby, będzie mógł szybciej postawić diagnozę i podjąć decyzję o wyborze skutecznego sposobu leczenia.

Aby uwzględnić wszystkie osoby przeszkolone w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oraz działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej zmieniono definicję, metodologię i wartość wskaźnika Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu (w tym e-usług).

Pozostałe zmiany w Programie mają charakter redakcyjno-techniczny.