Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.1

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - nabór XVIII (pozakonkursowy), Polska Cyfrowa

Zakończony 31.03.2022

18 marca 2022 r.

Zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie pozakonkurs POPC.02.01.00-IP.01-00-018/21  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru pozakonkursowego nr POPC.02.01.00-IP.01-00-018/21  dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Projekt wybrany do dofinansowania:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii  projekt pn.: „TRACKER 2.0” 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 11 000 000,00 zł 

Lista projektów wybranych do dofinansowania 

Wyniki naboru

18 marca 2022 r.

Zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie pozakonkurs POPC.02.01.00-IP.01-00-018/21  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru pozakonkursowego nr POPC.02.01.00-IP.01-00-018/21  dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Projekt wybrany do dofinansowania:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii  projekt pn.: „TRACKER 2.0” 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 11 000 000,00 zł 

Lista projektów wybranych do dofinansowania 

 

17 luty 2022 r.

Zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie pozakonkurs POPC.02.01.00-IP.01-00-018/21  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru pozakonkursowego nr POPC.02.01.00-IP.01-00-018/21  dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Projekt wybrane do dofinansowania:

  • Urząd Komunikacji Elektronicznej projekt pn.: „DOSTĘP DO BIEŻĄCEJ INFORMACJI O JAKOŚCI USŁUG IAS W OPARCIU O SYSTEM MONITOROWANIA JAKOŚCI INTERNETU (SMJI)” 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 15 762 224,32 zł 

Lista projektów wybranych do dofinansowania  

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni licząc od daty przekazania wniosku do oceny do momentu wysłania wnioskodawcy informacji o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty wskazane w załączniku nr 5 do SZOOP POPC "Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ POPC w ramach trybu pozakonkursowego" planujące realizację projektów typu "przygotowanie projektów pozakonkursowych w ramach II osi priorytetowej POPC".

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dopuszcza się typ projektów:

- tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

- tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B,A2C)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

27 638 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy  

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza nie występuje w trybie pozakonkursowym.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru ION udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej:2.1pozakonkursowy@cppc.gov.pl

Linki

Dokumentacja naboru nie była publikowana na stronie Instytucji Pośredniczącej.