Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.3

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (11 nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 30.11.2019

07.07.2020 r.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie XI konkursu dla Poddziałania 2.3.1 POPC

W ramach procedury odwoławczej projektów złożonych w III rundzie konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) do dofinansowania został wybrany projekt: pn. „Genomowa mapa Polski w otwartym dostępie - digitalizacja zasobów biomolekularnych pracowni Biobank UŁ” nr POPC.02.03.01-00-0097/19 złożony przez Uniwersytet Łódzki, przyznane dofinansowanie wynosi 10 000 000,00 PLN.

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

20.04.2020 r.

ZAKOŃCZENIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW Z PODDZIAŁANIA 2.3.1 (11 NABÓR - IV RUNDA)

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów w dniu 20 kwietnia 2020 r. zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach IV Rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach IV Rundy złożono 6 wniosków o dofinansowanie.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny- tytuł projektu: „openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”; wartość przyznanego dofinansowania to 5 172 216,00 PLN
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – tytuł projektu: „Repozytorium Robotyki - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki”; wartość przyznanego dofinansowania to 4 442 118,89 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Wyniki naboru

7.07.2020 r.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w III rundzie XI konkursu dla Poddziałania 2.3.1 POPC

W ramach procedury odwoławczej projektów złożonych w III rundzie konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) do dofinansowania został wybrany projekt: pn. „Genomowa mapa Polski w otwartym dostępie - digitalizacja zasobów biomolekularnych pracowni Biobank UŁ” nr POPC.02.03.01-00-0097/19 złożony przez Uniwersytet Łódzki, przyznane dofinansowanie wynosi 10 000 000,00 PLN.

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

20.04.2020 r.

ZAKOŃCZENIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW Z PODDZIAŁANIA 2.3.1 (11 NABÓR - IV RUNDA)

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów w dniu 20 kwietnia 2020 r. zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach IV Rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach IV Rundy złożono 6 wniosków o dofinansowanie.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny- tytuł projektu: „openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”; wartość przyznanego dofinansowania to 5 172 216,00 PLN
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – tytuł projektu: „Repozytorium Robotyki - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki”; wartość przyznanego dofinansowania to 4 442 118,89 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

01.04.2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej projektów z poddziałania 2.3.1 (11 nabór - III RUNDA)

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów w dniu 31 marca 2020 r. zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach III rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach III Rundy ocenie podlegało 7 wniosków o dofinansowanie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania 

17.02.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (11 nabór) IV Runda

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów 17 lutego 2020 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach IV rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach IV rundy wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie, 3 z nich spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne

 

11.02.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (11 nabór) III Runda

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów 10 lutego 2020 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach III rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach III rundy wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie, 7 z nich spełniło kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne

4.02.2020 r.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, iż w ramach procedury odwoławczej został wybrany do dofinansowania projekt nr POPC.02.03.01-00-0075/19 złożony przez Politechnikę Wrocławską pn.: „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0”. 

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania 

22.07.2019 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (11 nabór I runda)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów 22 lipca 2019 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). 

W ramach I rundy wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. Wnioski spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne

 

21.08.2019 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (11 nabór) II Runda 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów 21 sierpnia 2019 r. zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). 

W ramach II rundy wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie, 3 z nich spełniły kryteria formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. 

Lista projektów spełniających kryteria formalne

 

13.09.2019 r.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosku z poddziałania 2.3.1 (11 nabór - I RUNDA)

Informujemy, że Komisja Oceny Projektów w dniu 13 września 2019 r. zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach I rundy złożono 2 wnioski o dofinansowanie.

Projekt wybrany do dofinansowania:

-  Akademia Pomorska w Słupsku „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”

Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 25 065 886,20 PLN. 

Lista projektów wybranych do dofinansowania 

 

10.10.2019 r.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków z poddziałania 2.3.1 (11 nabór - II RUNDA)

Zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach cyfrowego udostępniania zasobów nauki. Zakończona ocena dotyczyła II rundy konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 ogłoszonego dla poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

W ramach II Rundy złożono 4 wnioski o dofinansowanie.

Projekty wybrane do dofinansowania:

-  Uniwersytet Warszawski „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych”; wartość przyznanego dofinansowania: 18 763 954,00 PLN

- Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej”; wartość przyznanego dofinansowania : 7 328 560,43 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni od ostatniego dnia składania wniosków w ramach danej rundy konkursowej

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa  

ul. Spokojna 13a,

01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ oraz instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 162), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

-centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,

-jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),

-jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

-uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

-urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

-podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy, -urzędy wojewódzkie,

-jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,

-przedsiębiorstwa,

-organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

Kryteria wyboru projektów

Formalne kryteria wyboru projektów (DOCX 30 KB)

Merytoryczne kryteria wyboru projektów (DOC 143 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 80 000 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (67 704 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (12 296 000,00 PLN). 

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące: 

Runda pierwsza – kwota 40 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (33 852 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (6 148 000,00 PLN);

Runda druga – kwota 30 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (25 389 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (4 611 000,00 PLN);

Runda trzecia – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (8 463 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (1 537 000,00 PLN);

Runda czwarta-kwota 14 934 113,80 PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzynaście PLN i 80/100 PLN)i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(12638740,50 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa(2295373,30 PLN)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.3nauka@cppc.gov.pl.

Linki

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs Centrum Projektów Polska Cyfrowa