Wiadomości http://www.polskacyfrowa.gov.pl Thu, 12 Sep 2019 15:40:16 GMT pl-pl Wiadomości Upraszczamy system realizacji projektów unijnych Od 9 września 2019 r. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiany dotyczą głównie zasad konkurencyjności i... http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/upraszczamy-system-realizacji-projektow-unijnych/ Thu, 12 Sep 2019 15:40:16 GMT 273004 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – oferta na wrzesień Warto rozpocząć powakacyjny okres wspólnie z Funduszami Europejskimi. Mikro małe i średnie firmy dostają kolejną szansę na rozwój. Oferta obejmuje 7 nowych konkursów w programach krajowych, 34 w programach regionalnych i 1 w programach Europejskiej Współpracy... http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-europejskie-dla-przedsiebiorcow-oferta-na-wrzesien/ Mon, 09 Sep 2019 17:23:08 GMT 272678 Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 8 września 2019 roku Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 53 238 inwestycji o łącznej wartości 414,0 mld zł. Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 8 września 2019 roku złożono 117 898 wniosków o dofinansowanie... http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-8-wrzesnia-2019-roku/ Mon, 09 Sep 2019 14:17:46 GMT 272626