Wiadomości http://www.polskacyfrowa.gov.pl Fri, 13 Apr 2018 10:38:00 GMT pl-pl Wiadomości Bądź przedsiębiorcą z wizją i pieniędzmi na jej realizację! Sięgnij po środki unijne W kwietniu startuje aż 48 nowych konkursów z Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców. Mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na realizację swoich pomysłów biznesowych w obszarze innowacji, badań i rozwoju, a także edukacji i... http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/badz-przedsiebiorca-z-wizja-i-pieniedzmi-na-jej-realizacje-siegnij-po-srodki-unijne/ Fri, 13 Apr 2018 10:38:00 GMT 200731 Wejście w życie zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na... http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/wejscie-w-zycie-zaktualizowanych-wytycznych-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-tym-dostepnosci-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-oraz-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-ramach-fundusz/ Thu, 12 Apr 2018 10:34:31 GMT 200587 W kwietniu postaw na nowe inwestycje z Funduszami Europejskimi Wiosenne porządki czas zacząć. To również dobry czas, aby pomyśleć o inwestycjach przy wsparciu środków unijnych. Dlatego warto przyjrzeć się kwietniowej ofercie konkursów Funduszy Europejskich. W tym miesiącu pojawia się 90 nowych możliwości na pozyskanie pieniędzy m.in. na... http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/wiadomosci/w-kwietniu-postaw-na-nowe-inwestycje-z-funduszami-europejskimi/ Fri, 06 Apr 2018 12:38:05 GMT 199734