Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dostęp do szybkiego internetu

Celem Programu Polska Cyfrowa jest, aby wszyscy mieszkańcy, na terenach gdzie inwestycje w sieci szerokopasmowe są nieopłacalne na warunkach rynkowych, mieli dostęp do szybkiego internetu.

Szacujemy, że do 2023 r. ok. 2 mln gospodarstw domowych na terenach słabo zaludnionych, inwestycyjnie trudno dostępnych, będzie w zasięgu sieci.

Dlaczego w niektórych miejscowościach mieszkańcy nadal nie mają dostępu do szybkiego internetu? Gdzie się dowiedzieć, czy na mojej ulicy będzie doprowadzony internet? 

Krok 1 - Wyszukiwarka gospodarstw domowych

Sprawdź, czy Twój adres znajduje się w wyszukiwarce gospodarstw domowych, które planujemy objąć podłączeniem do sieci w ramach projektów dofinansowanych z Programu Polska Cyfrowa.

Krok 2 - Rejestr budynków

Jeśli w wyszukiwarce nie ma Twojego adresu, upewnij się, czy dopełniłeś obowiązku odbioru budynku po jego wybudowaniu i zgłosiłeś go do gminy. Jeśli tak – upewnij się, że gmina zgłosiła Twój budynek do rejestru. To ważne, bo na podstawie tych danych przygotowujemy listę adresów, które nie mają jeszcze dostępu do szybkiego internetu.

Krok 3 - Operator w Twojej okolicy

Jeśli ktoś w Twojej okolicy ma dostęp do szybkiego internetu – sam możesz załatwić wszystkie formalności. Po prostu zapytaj, z usług jakiego operatora korzysta i skontaktuj się z nim.

Może się też zdarzyć, że jakiś operator ma już plan działania na obszarze, na którym mieszkasz i chce tam wybudować swoją sieć. W tym wypadku ma on pierwszeństwo podejmowania działań i 3 lata na zrealizowanie projektu.

Zgłoś się do niego i poproś o wypełnienie złożonego zobowiązania.

Krok 4 - Plan inwestycyjny w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić, który operator zgłosił plan inwestycyjny na Twoim terenie – wyślij zapytanie.

Krok 5 - Kontakt

Jeśli mimo kontaktu z operatorem nadal nie jesteś pewien, dlaczego Twój dom nie został objęty naszym projektem skontaktuj się z Urzędem Komunikacji Elektronicznej lub z naszą Instytucją Pośredniczącą