Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty realizacji Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Polska Cyfrowa  – pierwszy unijny program, który kompleksowo zajmuje się funduszami europejskimi dla rozwoju cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Program umożliwi szerszy dostęp do szybkiego Internetu oraz załatwianie spraw urzędowych przez Internet, umożliwi także dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego i nauki w Internecie oraz zwiększy kompetencje cyfrowe.

Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach Programu Polska Cyfrowa są: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, konsorcja ww. jednostek z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi lub jednostkami naukowymi, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego, pokazującego mnogość, wszechstronność i różnorodność efektów projektów realizowanych z Programu Polska Cyfrowa w latach 2014-2020.

 

Efekty projektów realizowanych z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

 

Projekty

dom, wiatrak, znak euro

15,3 mld zł wartość umów o dofinansowanie

629 umów o dofinansowanie

12,3 mld zł wartość środków wydatkowanych

Informacje o efektach realizacji Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 pokazują stan na 31 stycznia 2023 roku.

Nauka i edukacja

nauka i edukacja

11 689 Liczba szkół, do których dotarł internet.

4477 Liczba szkół, dla których zakupiono sprzęt komputerowy.

630 748 Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług).

195 565 Liczba uczniów objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

On-line

Online

17 392 829 Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

232 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line.

395 170 749 Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną.

142 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego.

Usuwanie barier

eintegracja

2 150 704 Liczba gospodarstw domowych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego internetu (faktyczne podłączenia)