Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Trójstronne porozumienie ws. systemu realizacji programu FERC 2021-2027

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda oraz przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Centrum Projektów Polska Cyfrowa zawarli 2 lutego 2023 r. porozumienie trójstronne w sprawie systemu realizacji programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Zdjęcie z projektu POPC

"Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy to inwestycja w dalszy rozwój cyfrowy Polski. Inwestycje z Programu zwiększą i ułatwią dostęp do internetu. Przyczynią się do rozwoju elektronicznych usług publicznych i poprawy dostępu do danych cyfrowych. Beneficjenci Programu będą mogli się również ubiegać o wsparcie na realizację projektów z obszaru szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne w czasie wojny"

 – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Podpisane 2 lutego 2023 r. porozumienie reguluje międzyresortowe prawa i obowiązki oraz wyznacza ramy współpracy na najbliższe siedem lat.

W ramach zadań zawartych w tym dokumencie CPPC, tj. Instytucja Pośrednicząca, będzie odpowiadała m.in. za wybór projektów do dofinansowania, nadzór nad projektami i ich rozliczanie. Natomiast KPRM będzie  działał na rzecz otoczenia prawnego przyjaznego FERC oraz koordynował informatyzację kraju.

To kolejny, niezbędny krok w kierunku uruchomienia programu i rozpoczęcia realizacji celu, tj. cyfrowego rozwoju kraju.

Zwiększenie dostępu do e-usług i szybkiego internetu

Dzięki Programowi Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kolejnych latach wspierane będą inicjatywy ułatwiające dostęp do nowych e-usług i danych oraz systemów informatycznych, z których będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy i przedsiębiorcy jak również administracja publiczna. Program przyczyni się też do dalszego rozwoju e-usług oraz systemów niezbędnych do ich świadczenia, w tym systemów cyfryzujących procesy back-office.

Wsparcie z FERC to szansa dla 700 tys. dodatkowych lokali mieszkalnych i 140 tys. przedsiębiorstw na dostęp do szybkiego internetu.

Projekty dofinansowane z tego programu  przyczynią się do powstania nowych oraz zmodernizowania już istniejących e-usług publicznych Szacujemy, że do 2030 r. Polacy skorzystają z nich co najmniej  700 mln razy.

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuatorem Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. FERC jest instrumentem realizacji celu 1 „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa”.