Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Informacje na temat konsultacji

Konsultacje Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 trwały od 20 kwietnia do 25 maja 2021 r. Składanie uwag do Programu możliwe było w czasie trwania konsultacji.

Projekt Programu

 Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (PDF 1 MB)

Formularz zgłaszania uwag

Konsultacje zakończyły się 25 maja 2021 r.

Materiały po konsultacjach społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych FERC (PDF 355 KB)

Załącznik: Zestawienie uwag z konsultacji społecznych FERC (PDF 1020 KB)

Załącznik: Zestawienie uwag z konsultacji społecznych FERC (XLSX 180 KB)

Wysłuchanie publiczne

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy odbyło się 13 maja 2021 r.

Dzięki wysłuchaniu przedstawiciele rządu mogli usłyszeć opinie na temat projektu Programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego).

Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada za przygotowanie Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Wysłuchanie nie ogranicza się do organizacji społecznych - jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych) i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto będzie mógł ostatecznie zabrać głoś określa regulamin wysłuchania.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Materiały z wysłuchania znajdziesz na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl