Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wysłuchanie publiczne odwrócone dla Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy odbyło się 28 października 2021 r. o godz. 11:00.

Wysłuchanie publiczne odwrócone

Wysłuchanie publiczne to umożliwienie wypowiedzenia się, przedstawienia swojego poglądu (opinii, oczekiwań). Nie jest to dialog, co oznacza, że w trakcie wysłuchania nie ma wymiany zdań między stronami. Wysłuchania są otwarte dla każdej instytucji i osoby prywatnej, która chce w nich uczestniczyć jako widz lub mówca, a ich celem jest dostarczenie w danej sprawie argumentów i opinii różnych podmiotów oraz wyważenie sprzecznych interesów stron. Takie wydarzenie dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027  miało miejsc 13 maja 2021 r.  

Materiał z wysłuchania

Po przeanalizowaniu zgłoszonych postulatów, organizowane jest tzw. wysłuchanie odwrócone. Ma ono na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w projekcie programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, jako odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas wysłuchania oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście. 

Informacje o projekcie Programu

Projekt Programu uwzględniający m.in. uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych (DOCX 402 KB)

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Zakres wsparcia w ramach Programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027 oraz innych instrumentów krajowych i unijnych. Ryzyko pokrywania się obszarów wsparcia będzie niwelowała przyjęta linia demarkacyjna uzgodniona między poszczególnymi programami krajowymi i regionalnymi.

Zakładane cele Programu:

 • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
 • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
 • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
 • rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
 • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
 • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla JST i przedsiębiorców.

Pandemia COVID-19 pokazała jak istotny jest szybki rozwój ww. obszarów dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństw w czasie tego typu zagrożeń. To dzięki procesowi cyfryzacji możliwa jest zdalna praca i edukacja, korzystanie z e-usług publicznych, w tym usług zdrowotnych, a także załatwianie coraz większej liczby spraw bez wychodzenia z domu. Program będzie także udostępniał dane do użytku obywateli i przedsiębiorców. 

Program kierowany jest przede wszystkim do:

 • administracji publicznej,
 • przedsiębiorców (przede wszystkim przedsiębiorców telekomunikacyjnych),
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucje ochrony prawnej,
 • podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotów leczniczych,
 • instytucji kultury.

Budżet - ok. 2 mld euro.

Regulamin wysłuchania (DOCX 23 KB).

Zarejestruj się na wysłuchanie

Rejestracja została zakończona.

Agenda wysłuchania

Agenda wysłuchania (DOC 36 KB)