Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja na temat przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Informacje o konferencji

Organizowana przez Ministerstwo Rozwoju konferencja wpisuje się w tematykę przeciwdziałania nadużyciom finansowym w perspektywie finansowej 2014-2020. Komisja Europejska kładzie duży nacisk na kwestię przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Programach 2014-2020.

Instytucje systemu zarządzania i kontroli muszą mieć świadomość zagrożeń jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by eliminować potencjalne lub realne zdarzenia godzące w interesy Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Europejska oczekuje odpowiedniej wiedzy zarówno od urzędników, jak i beneficjentów oraz zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą powstać w toku wykonywania codziennych obowiązków.

Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. reprezentanci:

  • ministerstw i innych instytucji publicznych (m.in. Ministerstwa Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytucji Audytowej, Urzędu Zamówień Publicznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego itp.),
  • beneficjentów,
  • krajowych organizacji partnerów społecznych i gospodarczych,
  • strony samorządowej.

Prezentacje z konferencji (ZIP 16 MB)

 

Mapa dojazdu

Do budynku Ministerstwa Rozwoju można wejść od strony parkingu przy ulicy Wspólnej. Zaznaczony na mapie parking jest dostępny dla samochodów jedynie z przepustkami. 

 

Do budynku Ministerstwa Rozwoju można wejść od strony parkingu przy ulicy Wspólnej. Zaznaczony na mapie parking jest dostępny dla samochodów jedynie z przepustkami.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do urzędników zaangażowanych we wdrażanie Programu Polska Cyfrowa (PO PC) oraz do obecnych i potencjalnych beneficjentów Programu.

Program konferencji

Na konferencji omówione zostaną m.in. następujące obszary tematyczne:

  • obowiązujące w POPC rozwiązania służące przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym, kwestia sygnalistów, potencjalne przykłady i obszary ryzyk nadużyć finansowych (korupcja, konflikt interesów, zmowy przetargowe itp.),
  • doświadczenia innych instytucji w zakresie kontroli zamówień publicznych,
  • zamówienia publiczne, w szczególności zasada konkurencyjności i zamówienia „in house”,
  • nieprawidłowości, w tym nadużycia finansowe zgłaszane przez instytucje,
  • „wzorcowe klauzule w umowach IT”: kształtowanie umów na realizację zamówień publicznych w obszarze IT oraz prawidłowe zabezpieczenie interesu zamawiającego w procesie udzielania zamówienia publicznego w umowach IT – dobre praktyki, najczęściej popełniane błędy.

Szczegółowy program konferencji

8:15-9:00 Rejestracja
9:00-9:05 Otwarcie konferencji
9:05-9:40

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020

Pani Aleksandra Kwiatkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Rozwoju

9:40-10:25

Doświadczenia we wdrażaniu POIiŚ 2007-2013 w zakresie kontroli udzielania zamówień publicznych i związane z tym zagrożenia oraz wnioski na nową perspektywę finansową 2014-2020

Pan Tomasz Witkosz, Departament Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju
10:25-10:40 Przerwa kawowa
10:40-11:25 Główne zmiany w ustawie PZP, przykłady naruszeń ustawy PZP Pani Katarzyna Tyc-Okońska, Dyrektor Departamentu Kontroli Doraźnej, Urząd Zamówień Publicznych
11:25-12:10 Wzorcowe klauzule w umowach IT: kształtowanie umów na realizację zamówień publicznych w obszarze IT oraz prawidłowe zabezpieczenie interesu zamawiającego w procesie udzielania zamówienia publicznego w umowach IT – dobre praktyki, najczęściej popełniane błędy Pan Marcin Maruta, Zespół Kancelarii MARUTA WACHTA Sp. j.
12:15-13:00 Obiad
13:00-14:30 Zamówienia publiczne jako element realizacji projektów IT - część I Pan Marcin Molski – Centralne Biuro Antykorupcyjne
14:30-14:45 Przerwa kawowa
14:45-16:15 Zamówienia publiczne jako element realizacji projektów IT - część II Pan Marcin Molski – Centralne Biuro Antykorupcyjne
16:15 Zakończenie konferencji

Organizator spotkania

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa
Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa