Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach działania 2.4 Programu Polska Cyfrowa

Informacje o szkoleniu

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca PO PC) zaprasza na spotkanie Wnioskodawców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem w ramach Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

W trakcie spotkania krok po kroku zostaną omówione: przygotowanie wniosku o dofinansowanie i procedura oceny oraz kwestie dotyczące otwartych danych i ich wykorzystania.

Zgłoszenia mozna przesyłać do 9 lutego 2020 r. (do końca dnia) na adres konkurs2.4@cppc.gov.pl W zgłoszeniu wystarczy podać:

 • imię i nazwisko,
 • nazwę instytucji,
 • dane kontaktowe (adres mailowy i telefon).

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dla kogo

Spotkanie jest dedykowane przede wszystkim podmiotom, które będą ubiegać się o dofinansowanie.

Należą do nich:

 • jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej Wnioskodawcami.

Program szkolenia

 • kwestie regulaminowe,
 • zasady aplikowania (kryteria oceny wniosku o dofinansowanie),
 • system naboru wniosków,
 • dokumentacja aplikacyjna,
 • system oceny wniosków o dofinansowanie,
 • ponowne wykorzystanie danych publicznych, dostępności źródeł ISP i możliwości ich wykorzystania w okresie realizacji i trwałości projektu. 

Organizator spotkania

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A, Warszawa