Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Spotkanie informacyjne w Poznaniu na temat Funduszy Europejskich na edukację przedszkolną oraz kompetencje cyfrowe mieszkańców

Informacje o spotkaniu

Podczas spotkania zostaną omówione aktualne możliwości w zakresie wsparcia edukacji przedszkolnej - tworzenia nowych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego, a także wsparcie w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców". Omówione zostaną założenia naborów wniosków czy też kryteria wyboru projektów. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu oraz Fundacji Promocji Gmin Polskich.

Spotkanie odbędzie się w środę, 10 października 2018 r. od 10:00 do 12:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, w Sali Posiedzeń nr II na parterze. W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji zagadnień, które Państwa interesują w zakresie programu spotkania. Postaramy się uwzględnić Państwa propozycje w trakcie spotkania. Propozycje należy przesyłać na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl do 8 października 2018 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, a także wszystkie zainteresowane tematem spotkania osoby.

Program spotkania

  • 9:50-10:00 Rejestracja uczestników;
  • 10:00-10:10 Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • 10:10-11:00 Wsparcie edukacji przedszkolnej:

- koszty kwalifikowalne,
- kryteria oceny projektów,
- koszty bezpośrednie i pośrednie,
- stawki i kwoty ryczałtowe.

  • 11:00-11:10 Przerwa;
  • 11:10-12:00 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” – Fundacja Promocji Gmin Polskich:

- cele i założenia projektu,
- kryteria formalne,
- zasady przygotowania wniosku,
- praca z wnioskami.

  • od 12:00 Konsultacje indywidualne.

 

Organizatorzy spotkania

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 61 90/92/93, 61 626 72 46
e-mail info.wrpo@wielkopolskie.pl

Fundacja Promocji Gmin Polskich

ul. Jaworzyńska 7/300-634 Warszawa
tel. 22 697 52 99
e-mail fpgp@fpgp.eu