Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie w Gdańsku „Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE”

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z tematyką prawa zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku odbędzie się 5 sierpnia 2019 roku od 8:30 do 15:30 w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie do 2 sierpnia 2019 roku na adres punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 326 81 52. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach.

 

 

Dla kogo

Dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawa zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Program szkolenia

W programie szkolenia m.in.:

  • Akty prawne w zakresie udzielania zamówień w projektach;
  • Co o zamówieniach mówi Twoja umowa o dofinansowanie?
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z uwzględnieniem ostatnich zmian;
  • Procedury ustawy o finansach publicznych, Prawa zamówień publicznych oraz dyscyplina finansów publicznych;
  • Taryfikator korekt za naruszenia w zamówieniach publicznych;
  • Możliwe przypadki niestosowania ustawy PZP  i wytycznych;
  • Zamówienia Publiczne w systemie SL2014 i kontrola dokumentacji;
  • Panel dyskusyjny.

Organizator szkolenia

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 1
80-810 Gdańsk
tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail punktinformacyjny@pomorskie.eu