Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Warsztaty dotyczące otwartego dostępu w sektorze publicznym w obszarze nauki, kultury, dziedzictwa narodowego i administracji

Informacje o szkoleniu

Warsztaty w zakresie otwartego dostępu oraz standardów w tym obszarze.

Dla kogo

Warsztaty są skierowane do potencjalnych beneficjentów działania 2.3 Programu Polska Cyfrowa zainteresowanych zagadnieniem otwartego dostępu w sektorze publicznym w obszarze nauki, kultury, dziedzictwa narodowego i administracji.

Program szkolenia

10.30 - 13.00 Otwarte zasoby:

 • różne rodzaje zasobów: naukowe (dane i publikacje), dane publiczne, zasoby kultury;
 • korzyści z otwartego udostępniania zasobów;
 • jakie zasoby warto udostępniać?
 • polityki otwartych danych - w instytucjach nauki, kultury, w administracji publicznej;
 • e-infrastruktura służąca do otwierania zasobów;
 • narzędzia i standardy (oprogramowanie, metadane, interoperacyjność);
 • skala 5-star Open Data;
 • Linked Open Data.

13.00 - 13.45 przerwa obiadowa.

13.45 - 16.15 Kwestie prawne:

 • przedmiot prawa autorskiego (utwór a dzieło, utwór a koncepcja, szkic, projekt);
 • rodzaje praw autorskich, ograniczenia wynikające z praw osobistych, pola eksploatacji w prawach majątkowych;
 • korzystanie z opracowań cudzych utworów;
 • prawo do wizerunku i zasady rozpowszechniania wizerunku;
 • ochrona baz danych - prawa sui generis;
 • ochrona danych osobowych, dóbr osobistych i wizerunku
 • przypadki szczególne digitalizacji i udostępniania cyfrowego - utwory nieopublikowane, stare fotografie, ochrona osób zmarłych, dokumenty i materiały urzędowe, dzienniki i czasopisma, utwory zbiorowe;
 • licencje Creative Commons;
 • zasady odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich;
 • redagowanie umów prawno-autorskich.

Prezentacje:

Otwarty dostęp w sektorze publicznym (PDF 2 MB)

Kwestie prawne (PDF 6 MB)

Rejestracja:

Rejestracja na szkolenie trwa do 10 października 2016 r.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail do 12 października 2016 r.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz ich weryfikacja przez Organizatora. Każda instytucja – potencjalny beneficjent w działaniu 2.3 – może zgłosić na szkolenie nie więcej niż 2 przedstawicieli.

Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, nazwę instytucji oraz numer telefonu i adres e-mail proszę przesyłać na adres: polskacyfrowa@mr.gov.pl.

Administratorem danych osobowych zebranych poprzez zgłoszenia jest Minister Rozwoju (MR) pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Poniższe dane osobowe zbierane są przez MR w celu realizacji Programu Polska Cyfrowa, w szczególności w celu realizacji szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz 922, z późn. zm.).

Organizator szkolenia:

Instytucja Zarządzająca Programem Polska Cyfrowa,

Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Rozwoju,
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa,
godziny pracy: 8.15-16.15,
tel.: 22 273 75 01, faks: 22 273 89 07,
e-mail: polskacyfrowa@mr.gov.pl