Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Polska Cyfrowa

Ze wsparcia Programu Polska Cyfrowa możesz korzystać na dwa sposoby – jako realizator projektów lub użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu. 

Kto może występować o dotacje?

O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą przede wszystkim:

  • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • jednostki naukowe,
  • państwowe organizacje kultury,
  • organizacje pozarządowe.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie. Zobacz pełną listę ogłoszeń o naborach wniosków.  

Dla kogo są projekty?

Projekty finansowane z Programu Polska Cyfrowa możemy podzielić na trzy grupy. 

Pierwszą stanowią te, w wyniku których powstaje infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca dostęp do szybkiego Internetu. Bezpośrednimi odbiorcami tych projektów są mieszkańcy obszarów, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub wcale go nie było. 

Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Korzysta na tym całe społeczeństwo. 

Z kolei trzecia grupa to projekty zachęcające ludzi do korzystania z Internetu i zwiększające ich cyfrowe kompetencje. O dofinansowanie na tego typu działania będą mogły ubiegać się głównie organizacje pozarządowe w partnerstwie z samorządami.