Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Cyberodporne miasta

W jaki sposób rządy i organizacje międzynarodowe mogą wspierać wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa cyfrowego inteligentnych miast? Jakie zagrożenia są obecnie najbardziej palące? Między innymi na te pytania poszukiwali odpowiedzi uczestnicy dyskusji „Cyberodporne miasta”. W debacie podczas CYBERSEC FORUM/EXPO w Katowicach uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Cybersec Forum

"Cyberbezpieczeństwo i szerzej obszar cyfryzacji jest jednym z najważniejszych wyzwań dla miast w najbliższej przyszłości. Jest to nie tylko element niezbędny do budowania nowoczesnego społeczeństwa, ale konieczność, która wynika z regulacji prawnych" – mówiła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podstawowym dokumentem, który przedstawia kierunki działań zmierzające do podniesienia poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz ochrony informacji jest Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024.

Strategia określa działania, które trzeba zrealizować, aby systemy informacyjne, operatorzy usług kluczowych, operatorzy infrastruktury krytycznej, dostawcy usług cyfrowych oraz administracja publiczna były odporne na cyberzagrożenia. To zwiększy również poziom bezpieczeństwa miast i samorządów.

"Wraz z rozwojem kompetencji cyfrowych miast należy zadbać o bezpieczeństwo informatyczne. Administracja centralna stawia na stabilność i większą przejrzystość przepisów prawnych w tym zakresie" – dodała wiceminister.

Znaczenie cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa miast zostało podkreślone także w aktualizowanej obecnie Krajowej Polityce Miejskiej.

"Konieczne jest zapewnienie, aby wszystkie nowe i stare systemy posiadały zabezpieczenia adekwatne do zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni. Wymaga to ustanowienia jasnych i przejrzystych procedur zgłaszania incydentów we wszystkich miejskich instytucjach"– przyznała wiceminister.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak odniosła się także do planowanego wsparcia inwestycji w cyberbezpieczeństwo z funduszy unijnych w nowej perspektywie.

"Głównym źródłem finansowania inwestycji w cyberbezpieczeństwo w nowej perspektywie unijnej będzie program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy z budżetem prawie 2 mld euro" – wskazała wiceminister.

Jak wyjaśniła sekretarz stanu, będziemy chcieli zapewnić cyberbezpieczeństwo, zarówno w postaci specjalistycznych systemów zabezpieczeń, procedur organizacyjnych, jak i działań podnoszących wiedzę i świadomość społeczną w obszarze cyberzagrożeń.

Jarosińska-Jedynak wyraziła nadzieję na uruchomienie pierwszych naborów o dofinansowanie jeszcze w tym roku.

CYBERSEC FORUM/EXPO to połączenie debaty o najważniejszych wyzwaniach strategicznych dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz targów EXPO dedykowanych przemysłowi cyber w Polsce, Europie i na świecie. W tym roku odbywa się 16. edycja wydarzenia.