Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Cyfryzacja polskich sądów

Czy da się usprawnić pracę sądów?

Wdrożenie nowych i podniesienie jakości oraz dostępności istniejących e-usług publicznych w sądach powszechnych może skrócić czas postępowania sądowego.

W jaki sposób?

  • Poprzez cyfrową rejestrację dźwięku bądź dźwięku i obrazu.
    Oznacza to pełne utrwalenie poszczególnych czynności, tak jak one w rzeczywistości wyglądały, utrwalenie sformułowań własnych uczestników postępowania, niewystylizowanych przez inną osobę, pozwalając na gruntowną ocenę spontanicznych wypowiedzi. Zyska na tym każdy uczestnik postępowania sądowego, obywatele jak i sędziowie, protokolanci sądowi, adwokaci, radcowie prawni i inni pełnomocnicy procesowi;
  • Rejestracja posiedzenia jest fundamentem dla utworzenia protokołu elektronicznego.
    Wdrożenie protokołu elektronicznego we wszystkich sądach powszechnych umożliwi wykorzystywanie, na szerszą skalę, usługi wideokonferencji w ramach przesłuchania na odległość oraz tzw. rozprawy odmiejscowionej. Oznacza to, że świadek może uczestniczyć w rozprawie w gmachu najbliższego dla siebie sądu zamiast pokonywać dziesiątki kilometrów do miejscowości, gdzie toczy się rozprawa;
  • Poprzez dostęp do akt sprawy poprzez internet.
    Dziś dostęp do akt ma wiele ograniczeń czasowych (godziny pracy czytelni akt), jak i miejscowych.

O projekcie

Projekt „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)” został sfinansowany z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania UE wynosi ponad 112 mln zł.

Data rozpoczęcia projektu: 1.10.2015 r.

Data zakończenia projektu: 15.11.2018 r.

Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości.