Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – oferta na październik

Jesień w pełni. Jednak październik to nie tylko czas na kasztanowe ludziki i zbieranie liści w parku. To czas na skorzystanie z bogatej oferty Funduszy Europejskich, przygotowanej specjalnie z myślą o rozwoju mikro, małych i średnich firm.

Oferta obejmuje 11 nowych konkursów w programach krajowych i 36 w programach regionalnych. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m. in. o wsparcie prac badawczo-rozwojowych, dotacje na podnoszenie kompetencji kadr, czy wzmocnienie konkurencyjności firmy.

Łącznie z wcześniej ogłoszonymi konkursami, dostępnych jest 31 naborów z programów ogólnopolskich, 44 z programów regionalnych i 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Sprawdź aktualne konkursy i nie zapomnij złożyć wniosku o dofinansowanie! 

Badania i rozwój

W październiku  na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czekają cztery  konkursy z tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli konkursy z przyspieszoną oceną wniosków.  

O środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Liderem musi być zawsze przedsiębiorstwo. 

Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dotacji. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. 

Oferta obejmuje:

Już od 28 października o dofinansowanie z FE będą mogli starać się przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować w badania przemysłowe i rozwój prac eksperymentalnych. Największe szanse uzyskają projekty innowacyjne, których założenia wpisują się w obszary inteligentnych specjalizacji. Nabór będzie prowadzony w województwie mazowieckim.

Więcej informacji o konkursach na stronie:

Nauka i edukacja

Odpowiednio wykształceni i przeszkoleni pracownicy są bardziej efektywni i zmotywowani w działaniu. Jak zadbać o podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych? Z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie, które oferują dofinansowanie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Wsparcie kierowane jest obecnie do przedsiębiorstw działających w branżach: budowlanej, finansowej oraz turystycznej i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Więcej informacji o konkursie

Innowacje

Jesteś przedsiębiorcą i myślisz o wzmocnieniu konkurencyjności i innowacyjności swojej firmy? Pomoże Ci w tym konkurs „Badania na rynek”,przez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia  innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Konkurs ogłaszany jest w trzech obszarach: ogólnym, miasta średnie oraz dostępność plus. 

Więcej informacji o konkursach:

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. 

Więcej informacji o platformach startowych znajdziesz na stronie PARP

Ochrona środowiska

Wiatr, biomasa, biogaz, woda, energia słoneczna lub geotermalna to wszystko odnawialne źródła energii. Warto w nie inwestować, ponieważ są bardziej przyjazne dla środowiska, a co za tym idzie również dla nas samych.  

Teraz przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii - mają szansę przyczynić się do poprawy warunków życia na Śląsku. 

Środki unijne przyznawane są na projekty zakładającebudowę lub przebudowę jednostek wytwarzających  energię z odnawialnych źródeł z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, na terenie województwa śląskiego. 

Więcej informacji o konkursie

Rozwój firmy

Warto wspierać przedsiębiorców. Samorządy lokalne dostrzegają, że przedsiębiorczość jest czynnikiem rozwoju lokalnego, a także podstawą kształtowania specjalizacji regionalnych.  

Na skuteczne wspieranie przedsiębiorczości wpływają narzędzia takie jak inkubatory przedsiębiorczości, czy Instytucje Otoczenia Biznesu. To dla nich FE oferują dofinansowania na projekty przyczyniające się do poprawy świadczenia usług w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania. Przedmiotem wsparcia może być także infrastruktura biznesowa, w tym parki przemysłowe i obiekty.  

Możliwości jest wiele, a znajdziesz je na stronie programu regionalnego

Aktywizacja społeczna

Październik to ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dofinansowanie projektów z obszaru aktywizacji społecznej. Świat pędzi do przodu, a w dobie szybkiego rozwoju bardzo łatwo jest pozostać w tyle. Wielu ludzi może czuć się wykluczonym ze społeczeństwa lub znajdować się w trudnej sytuacji życiowej. Dlatego też tak ważne jest podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności i zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w jej życiu. Nabyte kompetencje mogą zapoczątkować dobre zmiany lub inspirować do podejmowania kolejnych wyzwań.

Śpiesz się! Niektóre nabory kończą się już 18 października. 

Szczegółowe informacje znajdziesz w ogłoszeniach:

 

Efektywność energetyczna

Październik przynosi nowe możliwości dla przedsiębiorców z województwa opolskiego! Na wsparcie mogą liczyć projekty dotyczące przebudowy systemów grzewczych, a także inwestycje w ocieplenie budynków publicznych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, czy wymianę oświetlenia na energooszczędne. Efektywność energetyczna to klucz do sukcesu w walce z zanieczyszczeniami środowiska czy z problemem wyczerpywania się paliw naturalnych. Nie bądźmy obojętni na los naszej planety. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 2 mln zł.

Więcej szczegółów o projekcie

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków” .

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!