Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – oferta na wrzesień

Warto rozpocząć powakacyjny okres wspólnie z Funduszami Europejskimi. Mikro małe i średnie firmy dostają kolejną szansę na rozwój. Oferta obejmuje 7 nowych konkursów w programach krajowych, 34 w programach regionalnych i 1 w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m.in. o dofinansowanie projektów badawczych, rozwój startupów czy wsparcie obszarów edukacji.

Łącznie z wcześniej ogłoszonymi konkursami, dostępnych jest 27 naborów z programów ogólnopolskich, 59 z programów regionalnych i 3 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Sprawdź aktualne konkursy i nie zapomnij złożyć wniosku o dofinansowanie! 

Przedsiębiorcy

Badania i rozwój 

Badania i rozwój

We wrześniu na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czekają aż cztery nowe konkursy z tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli konkursy z przyspieszoną oceną wniosków.  

Ośrodki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Liderem musi być zawsze przedsiębiorstwo. Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych,  nie może uzyskać dotacji. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. 

Oferta obejmuje:   

  • konkurs na projekty, realizowane w regionach słabiej rozwiniętych   
  • konkurs dla firm, które posiadają certyfikat „Seal of Excellence” – przyznawany projektom, które już wcześniej doceniono w ramach programu „Horyzont 2020”, ale nie przyznano im finansowania ze względu na ograniczony budżet działania.    
  • konkurs na projekty realizowane w ramach ścieżki tematycznej „tworzywa sztuczne”    
  • konkurs na projekty realizowane w ramach ścieżki tematycznej „technologie kosmiczne”  

Więcej informacji o konkursach na stronach:

Już od 16 września przedsiębiorstwa odpryskowe (nazywane są również przedsiębiorstwami „spin-off”, czyli takie, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej, albo studenta bądź absolwenta uczelni, w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów lub technologii) z województwa kujawsko-pomorskiego mogą wnioskować o pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, czy zakupu wyposażenia zaplecza naukowego. Mogą także uzyskać wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 12 mln zł.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie Programu Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z kolei 26 września startuje nabór na dofinansowanie centrów badawczo-rozwojowych z Programu Inteligentny Rozwój. Pula środków to aż 350 mln zł! Jest to siódmy, a drugi w tym roku nabór skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć lub rozwijać takie centra. Wsparcie zostało stworzone w celu zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Dzięki temu firmy uzyskają możliwość prowadzenia tego typu prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, a następnie wprowadzania ich na rynek.

Uwaga: nabór jest krótki i trwa tylko do 14 października.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu

Wrzesień to także okazja dla przedsiębiorców z województwa śląskiego. W ramach wniosków składanych do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości możliwe jest wsparcie prac eksperymentalno-rozwojowych i wdrożeniowych mających na celu redukcję poziomu zanieczyszczenia powietrza w regionie. Badania dotyczyć mogą m.in. innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska. Wybrane projekty będą wpisywać się we Wspólne Przedsięwzięcie „SILESIA pod błękitnym niebem”.  

Wnioski o dofinansowanie można składać od 30 września

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.    

Innowacje

Innowacje

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę? W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji Twojego pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Twojej platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-up’ów w Polsce Wschodniej. 

Więcej informacji o platformach startowych znajdziesz na stronach PARP.

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

Wraz z początkiem września rozbrzmiewają pierwsze dzwonki, a szkoły i przedszkola witają swoich wychowanków. Jest to szczególny czas zwłaszcza dla najmłodszych. Odpowiednio dostosowane do ich potrzeb przedszkola i ciekawe zajęcia z pewnością zachęcają do nauki i poznawania świata. Aby wyjść naprzeciw  wzrastającym potrzebom i podnieść jakość edukacji przedszkolnej, stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oferuje dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich.

Śpiesz się! Nabór trwa tylko od 4 do 11 września.

Więcej informacji o konkursie na stronie Programu Regionalnego Wojewodztwa Opolskiego.

Wsparcie w obszarze Nauka i Edukacja mogą otrzymać także przedsiębiorcy z województwa śląskiego. Na co można uzyskać dofinansowanie?        

Jednostki administracji rządowej, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, NGO, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi

Cyfryzacja

Cyfryzacja

Każdy polski mieszkaniec może korzystać już  z wielu e-usług publicznych. Dzięki nim możemy załatwić sprawę urzędową bez wychodzenia z domu, co ułatwia nam codzienne życie.

Tworzenie i rozwój e-usług publicznych to jednak trwający proces, w którym jest wiele obszarów do usprawnienia. Aby to urzeczywistnić, nadal można składać wnioski w konkursie dla działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Polska Cyfrowa. W konkursie mogą wziąć udział jednostki administracji rządowej, podmioty im podległe, oraz partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, NGO, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi. 

Więcej informacji o konkursie na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zdrowie

Zdrowie

Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. O znaczeniu zdrowia pamiętają również Fundusze Europejskie. Właśnie dlatego ruszył regionalny program zdrowotny „odWAŻYMY ŁÓDZKIE", który ma na celu przeciwdziałanie jednemu z jego najpoważniejszych zagrożeń. Mowa tu o nadwadze i otyłości, które przybrały rozmiar epidemii XXI wieku.

Szczegóły programu na stronach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Poznaj szczegóły 

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:        

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji. 

Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!