Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jesień z Funduszami Europejskimi

Sprawdź, co i dla kogo oferują Fundusze Europejskie w październiku.

Poza dostępnymi już od dłuższego czasu konkursami dostępne jest dodatkowe wsparcie finansowe z REACT-EU  na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii.

Technologie cyfrowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla gmin,  szkolenia dla przedsiębiorców lub pomoc w zdobywaniu zagranicznych rynków -  to tylko niektóre z obszarów, w których możesz uzyskać wparcie finansowe.

Zapoznaj się z konkursami, które będą trwały w październiku. Oferta obejmuje łącznie 28 konkursów: 11 z programów krajowych, 11 z programów regionalnych oraz 6 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji

Tylko do 5 października 2021 r. będzie trwał konkurs Bony na cyfryzację w Programie Inteligentny Rozwój, który  ma zwiększyć wykorzystanie technologii cyfrowych przez MSP.

Dofinansowanie można otrzymać między innymi na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, usługi niezbędne do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także – w ograniczonym zakresie – środków trwałych.

Dodatkową informację znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Cyfrowa gmina

Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy w Programie Polska Cyfrowa dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki na cyfryzację urzędów, sprzęt komputerowy, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia.

Nabór do konkursu odbędzie się w 3 rundach. Od 18 października 2021 możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwszej rundzie. O terminach kolejnych rund będziemy informować na bieżąco.

Szczegóły konkursu znajdziesz na portalu gov.pl.

Nowy start

Musiałeś zamknąć swój biznes, ale nie poddajesz się i ponownie rozkręcasz działalność gospodarczą? Fundusze Europejskie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój pomogą Ci zrozumieć, co poszło nie tak, i jak nie popełnić tych samych błędów. Zaaplikuj do programu Nowy Start. Zdobyte środki przeznaczysz np. na analizę przyczyn niepowodzenia, rozwój kompetencji niezbędnych do prowadzenia firmy oraz przeszkolenie zatrudnionych pracowników. Zgłoszenia przyjmowane są przez 4 operatorów.

O zasadach ubiegania się o granty przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szkolenia i doradztwo z dostępnego projektowania

Jeśli prowadzisz firmę, która chce wprowadzać na rynek rozwiązania skierowane do osób ze szczególnymi potrzebami zainteresuj się finansowanymi z Funduszy Europejskich w 100 proc.  szkoleniami i doradztwem.

Co możesz zyskać? Wiedzę jak projektować uniwersalnie:

  • produkty (np. sprzęt komputerowy, terminale samoobsługowe, urządzenia do korzystania z usług audiowizualnych, czytniki książek elektronicznych itp.),   
  • usługi, (m.in. cyfrowe towarzyszące transportowi pasażerskiemu, łączności elektronicznej), audiowizualne czy usługi bankowości detalicznej)

Konkurs realizowany jest na terenie całej Polski, w podziale na pięć makroregionów.

Informację o tym, do którego z operatorów powinieneś się zgłosić można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polskie firmy na rynkach zagranicznych

Jeżeli jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą działającym w jednym z następujących województw: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, i posiadasz co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do wprowadzenia na rynek zagraniczny to ten konkurs jest prawdopodobnie dla Ciebie.

Między 18 października, a 22 grudnia br. możesz złożyć wniosek o dofinansowanie m.in.:

  • usług doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • wdrożenia nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

O tym gdzie i jak składać wnioski przeczytasz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Transport kolejowy w województwie łódzkim

Od 18 do 25 października 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, zarządcy infrastruktury kolejowej lub dworcowej oraz przedsiębiorcy składać wnioski o dofinasowanie z Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego (RPO WŁ).

Beneficjenci mogą uzyskać pomoc na zakup lub modernizację taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych. Tabor ten powinien być wykorzystywany przede wszystkim do obsługi połączeń na terenie województwa łódzkiego.

Szczegóły konkursu na stronie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na Kielecczyźnie

Tylko do 8 października 2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie na:

  1. wsparcie szkoleniowe (indywidualne lub grupowe) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  2. wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej, tj. wsparcie finansowe ze wsparciem pomostowym (bezzwrotne wsparcie finansowe).

O taką pomoc mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym m.in.:

  • Lokalne Grupy Działania,
  • podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia Biznesu,
  • podmioty wdrażające instrumenty finansowe.              

Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

To tylko niektóre wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających w październiku naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”. W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.