Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Podsumowanie XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Zatwierdzenie Sprawozdania z wyników ewaluacji Programu Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 oraz omówienie stanu prac nad programem Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 to główne cele XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC 2014-2020, w którym uczestniczył wiceminister Jacek Żalek.

XIX posiedzenie KM POPC

XIX posiedzenie KM POPC 2014-2020 odbyło się 14 grudnia 2022 roku w siedzibie Muzeum Narodowego w Warszawie. Oprócz wiceministra Jacka Żalka, członków Komitetu Monitorującego POPC, ich zastępców oraz obserwatorów, uczestniczyła w nim również przedstawicielka Komisji Europejskiej Magdalena Horodyska.

"Cieszę się, że znaczna część projektów, które są realizowane w ramach POPC, została już rozliczona. Z 733 umów realizowanych aktualnie w ramach tego programu w przypadku 535 umów poziom wydatkowania przekroczył 80%. Nastąpił też znaczny wzrost certyfikowanych środków, dzięki czemu zrealizowane zostały cele dla POPC na 2022 r." – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

Podczas spotkania przedstawiono również informację na temat wspierania kompetencji cyfrowych w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz omówiono Ustawę z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

18 listopada 2022 roku Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą zatwierdzającą program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.