Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postęp w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 20 października 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 54 693 inwestycje o łącznej wartości 426,1 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 20 października 2019 roku złożono 120 603 wnioskI o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 696,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 428,6 mld zł, tj. 127,1 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 20 października 2019 roku podpisano z beneficjentami 54 693 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 426,1 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 258,7 mld zł, czyli 76,7 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 160,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE 109,2 mld zł, co stanowi 32,4 procent alokacji.