Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 8 września 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 53 238 inwestycji o łącznej wartości 414,0 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 8 września 2019 roku złożono 117 898 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 686,5 mld zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania UE wyniosła 422,7 mld zł, tj. 125,5% funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 8 września 2019 roku podpisano z beneficjentami 53 238 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 414,0 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 252,3 mld zł, czyli 74,9% całej puli środków.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 152,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 103,9 mld zł, co stanowi 30,8% alokacji.