Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 11 listopada 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 55 571 inwestycji o łącznej wartości 429,1 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 11 listopada 2019 roku złożono 122 186 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 706,6 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 433,8 mld zł, tj. 132,4 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 11 listopada 2019 roku podpisano z beneficjentami 55 571 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 429,1 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 260,9 mld zł, czyli 79,6 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 164,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 111,7 mld zł, co stanowi 34,1 procent alokacji.