Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 13 października 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 54 464 inwestycje o łącznej wartości 424,6 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 13 października 2019 roku złożono 120 170 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 695,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 428,1 mld zł, tj. 126,9 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 13 października 2019 roku podpisano z beneficjentami 54 464 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 424,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 257,9 mld zł, czyli 76,5 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 159,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 108,5 mld zł, co stanowi 32,2 procent alokacji.