Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 15 sierpnia 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 93 310 inwestycji o łącznej wartości 532,9 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 15 sierpnia 2021 roku złożono 181 665 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 871,7 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 540,6 mld zł, tj. 151,7 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 15 sierpnia 2021 roku podpisano z beneficjentami 93 310 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 532,9 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 324,5 mld zł, czyli 91,0 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 306,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 201,9 mld zł, co stanowi 56,6 procent alokacji.