Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 21 listopada 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 95 620 inwestycji o łącznej wartości 544,5 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 21 listopada 2021 roku złożono 191 559 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 888,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 552,2 mld zł, tj. 154,2 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 21 listopada 2021 roku podpisano z beneficjentami 95 620 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 544,5 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 331,4 mld zł, czyli 92,5 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 327,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE 214,5 mld zł, co stanowi 59,9 procent alokacji.