Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 22 grudnia 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 57 786 inwestycji o łącznej wartości 443,3 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 22 grudnia 2019 roku złożono 125 454 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 723,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 445,3 mld zł, tj. 134,0 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 22 grudnia 2019 roku podpisano z beneficjentami 57 786 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 443,3 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 269,5 mld zł, czyli 81,1 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 183,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 124,2 mld zł, co stanowi 37,4 procent alokacji.