Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 24 listopada 2019 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 55 990 inwestycji o łącznej wartości 436,8 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 24 listopada 2019 roku złożono 123 016 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 715,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 439,1 mld zł, tj. 134,0 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 24 listopada 2019 roku podpisano z beneficjentami 55 990 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 436,8 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 264,9 mld zł, czyli 80,8 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 167,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 113,8 mld zł, co stanowi 34,7 procent alokacji.