Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 8 sierpnia 2021 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 93 104 inwestycje o łącznej wartości 532,6 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 8 sierpnia 2021 roku złożono 181 449 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 871,1 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 540,2 mld zł, tj. 151,5 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 8 sierpnia 2021 roku podpisano z beneficjentami 93 104 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 532,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 325,1 mld zł, czyli 91,2 procent całej dostępnej alokacji środków UE.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 305,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 201,1 mld zł, co stanowi 56,4 procent alokacji.