Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Postępy w realizacji programów na lata 2014-2020 - stan na 9 lutego 2020 roku

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 59 135 inwestycji o łącznej wartości około 449,2 mld zł.

Wnioski o dofinansowanie

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 9 lutego 2020 roku złożono 128 368 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 733 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 452,2 mld zł, tj. 137,2 procent funduszy na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie

Do 9 lutego 2020 roku podpisano z beneficjentami 59 135 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi około 449,2 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 273,2 mld zł, czyli 82,9 procent całej puli.

Rozliczone wydatki

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 187,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 126,9 mld zł, co stanowi 38,5 procent alokacji.